Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Lá na dTeidithe i Rang a Dó [Teddy Bear Day in Second Class]

Bhain rang a dó Mhúinteoir Maria an-taitneamh as Lá na dTeidithe! Bhí sé go hálainn buaileadh le teidí gach páiste agus stair agus saol an teidí a fhoghlaim. Labhair gach páiste os comhair an ranga faoi a t(h)eidí.

Múinteoir Maria’s second class really enjoyed Teddy Bear Day! It was lovely to meet one another’s teddy bears and learn the history and life-story of the teddy. Each child spoke in Irish in front of the class about their teddies.

%d