Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Bunscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach

Multidenominational primary school in Loughrea.

Fáilte chuig suíomh na scoile/ Welcome to our school website.

Seiceáil amach ár leathanach blag agus ár nuachtlitir chun na scéalta is déanaí a fháil ó shaol na scoile

Check out our blog page and our newsletter for the latest stories from school life.

Íoslódáil ár lámhleabhar anseo – Click here for our 2023/24 information booklet:

school loughrea scoil advert

Cuireadh tús leis an bpróiseas clárúcháin do Mheán Fómhair 2023 i Mí Eanáir. Faoi láthair tá Rang na Naíonán Beag do Mheán Fómhair 2023 lán. Más mian leat d’ainm a chur ar an liosta feithimh déan teagmháil linn ag oifig@gaelscoilriabhach.ie nó ar 091 847865. Tá líon teoranta spásanna ar fáil i ranganna sinsearacha eile má tá tú ag bogadh go Baile Locha Riach ó Ghaelscoil/scoil Ghaeltachta eile nó má tá Gaeilge ag do pháiste. Más mian leat leanbh a chlárú i rang eile is gá dul i dteagmháil le hoifig na scoile freisin.

The registration process for September 2023 began in January. At the moment our Naíonáin Bheaga/ Junior Infants class for September 2023 is full. If you would like to put your name on the waiting list please contact us at oifig@gaelscoilriabhach.ie or on 091 847865. There are a limited number of spaces available in other senior classes if you are moving to Loughrea from another Gaelscoil/ Gaeltacht school. If you want to register a child in another class it is also necessary to contact the school office.

Enrolment Notice/ Fógra Bliantiúil Ligean isteach 2023

Tuilleadh Eolais faoin bPróiséas Clárúcháin / Further Information about the Enrolment Process:  Gaeilge English

Féach ar ár bhfíseán do na Naíonáin Bheaga – watch our welcome video below.

Roghanna Réamh-aire, Naíonra agus Iar-Aire ar an láthair

Onsite Morning care, Naíonrá/ Pre-school and After-School options

Naíonra Loughrea Baile Locha Riach Pre-School

Is bunscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach, i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Gaelscoil Riabhach is a multidenominational primary school in Loughrea, County Galway