Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Bunscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach

Multidenominational primary school in Loughrea.

Fáilte chuig suíomh na scoile/ Welcome to our school website.

Seiceáil amach ár leathanach blag agus ár nuachtlitir chun na scéalta is déanaí a fháil ó shaol na scoile

Check out our blog page and our newsletter for the latest stories from school life.

Íoslódáil ár lámhleabhar anseo – Click here for our 2023/24 information booklet:

school loughrea scoil advert

Cuirfear tús leis an bpróiseas clárúcháin Naíonán Beag do Mheán Fómhair 2024 i Mí Eanáir. Ba cheart do thuismitheoirí/chaomhnóirí ar spéis leo páiste a chlárú i rang eile dul i dteagmháil le hoifig na scoile.

The Juniuor Infant/ Naíonáin Bheaga registration process for September 2024 will begin in January. Parents/ guardians interested in enrolling a child in another class schould contact the school office.

Enrolment Notice/ Fógra Bliantiúil Ligean isteach 2024

Tuilleadh Eolais faoin bPróiséas Clárúcháin / Further Information about the Enrolment Process:  Gaeilge English

 

Féach ar ár bhfíseán do na Naíonáin Bheaga – watch our welcome video below.

Roghanna Réamh-aire, Naíonra agus Iar-Aire ar an láthair

Onsite Morning care, Naíonrá/ Pre-school and After-School options

Naíonra Loughrea Baile Locha Riach Pre-School

Is bunscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach, i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Gaelscoil Riabhach is a multidenominational primary school in Loughrea, County Galway