Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Teagmháil/ Contact

Tar i dteagmháil linn!

Guthán: 091 847865

Ríomhphost: oifig@gaelscoilriabhach.ie

Úsáidtear aip cumarsáide darbh ainm Aladdin sa scoil. Mura bhfuil tú ar Aladdin iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Léigh ár gcuid polasaithe anseo.

Contact us!

Telephone: 091 847865

Email: oifig@gaelscoilriabhach.ie

We use the communications app Aladdin at school. If you are not set up on Aladdin yet please contact the office.

To view our policies click here.

Guthán: 091 847865

Ríomhphost: oifig@gaelscoilriabhach.ie

Úsáidtear aip cumarsáide darbh ainm Aladdin sa scoil. Mura bhfuil tú ar Aladdin iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig.