Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Soilse na Nollag/an Gheimhridh i Rang a Dó [Christmas/Winter Lights in Second Class]

Phéinteáil rang a dó Mhúinteoir Maria soilse na Nollag/an Gheimhridh le déanaí. Nach álainn iad.

Múinteoir Maria’s second class painted Christmas/Winter lights recently. Aren’t they lovely!

%d