Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Léitheoireacht i Rang a Dó [Reading in Second Class]

Is maith linn léitheoireacht roinnte. Léann Múinteoir Maria don rang ar fad go minic agus bímid ag tuar, ag nascadh agus ag cur ceisteanna faoi na téacsanna. Le déanaí, thosaíomar ag léamh dá chéile i ngrúpaí beaga agus tá ag éirí an-mhaith linn. Bíonn sé go deas labhairt faoi na leabhair lena chéile ina dhiaidh.

We like shared reading in rang a dó. Múinteoir Maria often reads to the whole class and we predict what’ll happen in the texts, we make connections and we ask questions. Recently, we started reading to each other in small groups and we are getting on well. It’s nice to talk about the books with one another.

%d