Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Soilse Tráchta Leictreacha i Rang M. Brian – Traffic lights

Bhí muid ag foghlaim faoi leictreachas le déanaí. Thosaigh muid le ciorcad simplí agus ansin rinne muid ciorcaid níos casta – soilse tráchta! Thaispeáin muid ár gcuid oibre do Rang a 2 agus a 3!

We were learning about electricity recently. First we made some simple electrical circuits and then we made more complex circuits with a triple switch for traffic lights! We then showed our work to Rang a 2 and 3!

Soilse tráchta leictreacha – electric traffic lights!
Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
Rinne muid lasc triarach le trí sholas a lasadh – we made a triple switch to light the three lights.
Seo cuid de na soilse tráchta a rinne muid – here are some of the traffic light sets we made!
Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
Thaitin siad go mór leis na ranganna eile – the other classes really liked them!
Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
Páistí ag foghlaim faoi leictreachas. Children learning about electricity.
%d bloggers like this: