Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Leabhair don leabharlann

Tá bhur gcúnamh ag teastáil uainn. Ba mhaith linn níos mó leabhair neamhfhicseain a fháil don leabharlann. Féach ar na seilfeanna sna grianghrafanna. An bhfuil leabhair sa mbaile sna hábhair sin gur féidir libh tabhairt dúinn – eolas ginearálta, creidimh, eolaíocht sóisialta nó teicneolaíocht?

Má tá siad agaibh agus caoi mhaith orthu fágaigí ag fáiltiú na scoile iad.

We need your help. We would like more non-fiction books for the library. Look at the shelves in the photos. Are there books at home in those subjects that you can donate to us – general knowledge, religions, social sciences or technology?

If you have and they are in good condition, please drop them at the school reception.%d