Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Bainis Ranga

Mar chuid dár gclár Gaeilge i mbliana d’éisteamar le scéal faoi bhainis. Bhí an-suim ag na páistí sna comhráití a tháinig as an scéal sin – an raibh siadsan ag cúléisteacht riamh? An maith leo dul ag siopadóireacht chun éadaí nua a fháil? Bheartaigh mé ‘bainis’ a eagrú mar cheacht drámaíochta. Thóg na páistí isteach teidí mar ghrúm agus bábóg mar bhrídeog. Bhí ról ag gach duine, tuistí le hóráídí, léitheoirí don searmanas, grianghrafadóir, bláthadóirí, cailíní coimhdeachta, finné fir, bainisteoir óstáin srl. Bhí searmanas againn sa halla, ‘féasta’ sa seomra ranga, agus cóisir ceoil le DJ ‘Múinteoir’ Conor ag a rinne na páistí na damhsaí grúpaí a d’fhoghlaim siad i mbliana. Bhí an-craic againn!

As part of our Irish language program this year we listened to a story about a wedding. The children were very interested in the conversations that came out of that story – did they ever eavesdrop? Do they like going clothes shopping? I decided to organise a class ‘wedding’ as a drama lesson. The children brought in a teddy bear as a groom and a doll for our bride. Everyone played a role; parents with speeches, readers for the ceremony, photographer, florists, bridesmaids, groomsmen, best man, hotel manager etc. We had a ceremony in the hall, a ‘feast’ in the classroom, and a music party with DJ ‘Múinteoir’ Conor at which the children performed the group dances they learned this year. We had a lot of fun!

%d bloggers like this: