Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Comórtas Snámha na hÉireann

Guíonn muid gach rath ar Chaoimhe ó Rang a 5 a bhéas ag snámh ar son na scoile sna comórtais náisiúnta an Satharn beag seo. Go n-eirí leat a Chaoimhe!

We wish the best of luck to Caoimhe from Rang 5 who will be swimming for the school in the national competitions this Saturday. Every success, Caoimhe!

%d bloggers like this: