Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Teidithe ag Scríobh do Dhaidí na Nollag [Teddy Bears Writing to Santa]

Ar Lá na dTeidithe i rang a dó, scríobh ár dteidithe litreacha do Dhaidí na Nollag. Chabhraigh muid leo leis an scríbhneoireacht toisc go bhfuil ár scríbhneoireacht chomh deas sin! Bhí na teidithe thar a bheith buíoch.

On Teddy Bear Day in second class, our teddies wrote letters to Santa Claus. We helped them with the writing because our writing is so nice! Our teddies were extremely grateful.

%d