Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

An Siopa Babhtála i rang a haon

Bhí siopa babhtála againn i rang a haon. Thóg páistí sa rang bréagáin, leabhair agus earraí eile isteach a bhí fós ar ardchaighdeán ach nach raibh uathu a thuilleadh. Bhí go leor foghlama ag baint leis seo. D’fhoghlaimíomar gur féidir earraí deasa a ath-úsáid. D’fhoghlaíomar conas airgead a chomhaireamh agus sóinseáil a oibriú amach. Ar ndóigh, cabhraíonn sé leis an timpeallacht má bhímid ag ath-úsáid earraí. D’éirigh le gach duine sa rang rudaí a ‘cheannach’ agus a ‘dhíol’ ach ní raibh ar aon duine fíor-airgead a chaitheamh!:

%d bloggers like this: