Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Am Ciorcail i rang a haon

Bíonn ‘Am Ciorcail’ againn gach seachtain i rang a haon. Is cuid de Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) é. Bíonn seans ag gach duine labhairt agus féachann gach duine eile orthu agus éisteann siad leo. Tháinig an-fheabhas ar ár scileanna éisteachta i gcaitheamh na bliana. De ghnáth, bíonn sé ar siúl againn i gciorcal mór amháin. Bhaineamar triail as i gciorcail bheaga le déanaí agus b’fhearr le tromlach an ranga mar sin é:

‘Anáil an beatha an t-athrú.’

 

 

%d bloggers like this: