Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Cláracha aislingí i rang a haon

Chruthaigh rang a haon cláracha aislingí mar chuid de Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Ealaín. Rinne gach páiste machnamh ar an todhchaí le fáil amach cad é mian á c(h)roí. Labhraíomar faoi seo i ngrúpaí; ansin ghearramar pictiúir amach as irisleabhair agus tharraingaíomar ár aislingí dúinn féin:

 

 

%d