Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tonnta Imtharraingte – Gravitational Waves!

einstein1

Dá mbeadh seans agat ceist a chur ar cheann de na heolaithe atá tar éis Tonnta Imtharraingte a aimsiú i LIGO i Meiriceá, cén cheist a chuirfeá?

If you could ask one of the scientists who was involved in the recent observation of Gravitational Waves at LIGO in the USA a question, what would it be?

Bheul, seo do sheans! Is uncail le beirt scoláirí na Gaelscoile é ceann de na heolaithe, agus tá sé sásta labhairt linn ar Skype chun ár gceisteanna a fhreagairt! Má bhíonn ceist agat, scríobh mar nóta tagartha é, nó cuir ar ephost chun na hoifige agus marcáil do theachtaireacht “Ceist Eolaíochta”.

Well, here’s your chance! An uncle of two Gaelscoil pupils is one of the scientists and he has kindly agreed to speak to us on Skype to answer some of our questions! If you have a good question, write it as a comment below or email it to the office marked “Ceist Eolaíochta”.

%d