Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Bliain Úr…Fáilte ar ais!

Déardaoin cuirfear tús le bliain eile i nGaelscoil Riabhach. Beidh scoil againn Déardaoin agus Dé hAoine ó 9am – 12pm. Tá muid ag súil libh a fheiceáil. Tá roinnt athruithe foirne i ndiaidh tarlúint i rith an tsamhraidh. Beidh dhá rang Naíonán Beag againn le beirt mhúinteoirí: Múinteoir Maria agus Múinteoir Caroline. Tá Múinteoir Caroline ag múineadh linn le cupla bliain anuas agus tá Múinteoir Maria ag teacht ó Ghaelscoil i mBaile Átha Cliath. Tá liosta de na ranganna Naíonán Bea ar fail faoin tab N.Bh. thuas.

Beidh maidin caifé do na tuistí ar fad i McD’s maidin Déardaoin ó 9 .20 – 10.00. Fáilte roimh ‘chách, idir nua agus sean.

 

This Thursday we start a new year in Gaelscoil Riabhach. We have school on Thursday and Friday from 9am to 12pm. We are looking forward to seeing you all. A number of staff changes have been made during the summer. We will have two Naíonáin Bheaga (Junior Infant) classes we two teachers, Múinteoir Caroline and Múinteoir Maria. Múinteoir Caroline has taught with us for the last number of years and Múinteoir Maria is coming to us from a Gaelscoil in Dublin. A list of the Naíonáin Bheaga classes is available above under the N.Bh tab.

There will be a coffee morning on Thursday morning from 9.20 – 10.00 in McD’s coffee shop, Fairgreen. All parents are welcome, new and experienced.

%d bloggers like this: