Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Turas Scoile Rang a Dó: Zú Bhaile Átha Cliath

Chuaigh rang a dó ar thuras scoile go Baile Átha Cliath ar an Déardaoin seo caite. Chuamar go IMMA ar dtús agus ina dhiaidh, chuamar ar aghaidh go zú Bhaile Átha Cliath. Bhí an-am againn leis na hainmhithe agus rinneamar ceardlann inár ligeamar orainn gur bleachtairí dineasár muid!

Second class went on a school trip to Dublin last Thursday. We first went to IMMA
and then we went on to the Dublin Zoo. We had a great time with the animals and did
a workshop where we pretended to be dinosaur detectives!

           
%d bloggers like this: