Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Lá na gCeapairí agus na dTeidithe

Tháinig teidithe ar scoil le rang a dó inniu agus rinnemar ceapairí le chéile!

Teddy bears accompanied us to school today and we made sandwiches together. 

I mí na Bealtaine, scríobhamar scéalta sa Bhéarla ag baint úsáide as ‘ceapairí scéalacha.’

Back in May, we used the concept of a story sandwich to write stories in English (narrative writing).

Ansin, scríobhamar treoracha d’eachtráin ag miniú conas ceapaire a dhéanamh. Oidis a bhí ann.

Then we wrote recipes for aliens explaining how to write a sandwich (procedural writing).

Ina dhiaidh sin, tharraingíomar ceapairí greannmhara i gceacht ealaíne amháin.

After that, we drew funny sandwiches in one art lesson.

Ansin, chruthaíomar ceapairí as cré i gceacht eile.

Then we created sandwiches out of clay in another art lesson.

Mar sin, inniu, lenár dteidithe speisialta, thugamar treoracha dá chéile ó bhéal chun ceapairí a chur le chéile … agus a ithe!

Today, with our special teddy bears, we gave oral instructions to one another as to how to make a sandwich … and then we ate them!

%d bloggers like this: