Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Cuairteanna Scoile/ School Visit

Beidh Gaelscoil Riabhach ar oscailt do chuairteoirí/ tuismitheoirí gur mian leo an scoil a fheiceáil Dé Luain, 22 Mí na Samhna agus Dé Máirt, 23 Mí na Samhna, idir 4pm and 6pm. Más mian leat (agus le do pháiste) teacht ar cuairt déan do shonraí a chomhlíonadh thíos agus tabhair dúinn lá agus am a n-oireann duit. Beidh muid i dteagmháil ansin chun é a dheimhniú. Beidh múinteoirí timpeall más mian leat labhairt leo.
Más spéis leat do pháiste a chlárú i nGaelscoil Riabhach cuirfear tús leis an bpróiséas clárúcháin i Mí Eanáir.

Chun do chuairt a chur in áirithint téigh go www.tinyurl.com/gaelscoilvisit

Gaelscoil Riabhach will be open to visitors/ interested parents who wish to visit the school on Monday, 22 November and Tuesday, 23 November, between 4pm and 6pm. If you (and your child) wish to visit please complete your details below and give us a day and time that suits you. We will be in touch to confirm. Teachers will be available if you wish to discuss any questions with them.
If you are interested in enrolling your child in Gaelscoil Riabhach the registration process will begin in January.

To book your visit go to www.tinyurl.com/gaelscoilvisit 

%d bloggers like this: