Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Coiste na nDaltaí – Lá na Leabhar/ Book Day

Má tá na leabhair seo ag luí sa mbaile agus iad léite agaibh agus deachaoi orthu cad chuige nach dtugann sibh iad dúinn i gcomhair leabharlann na scoile?

If these books are lying at home and you have read them and are in good condition why not donate them to us for the school library?

%d