Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Aíonna Aibreáin 2022 i nGaelscoil Riabhach

Tháinig iarscoláire dár gcuid ar cuairt chugainn an tseachtain seo agus nach orainn a bhí an t-ádh. Tháinig an file agus an mac léinn ollscoile Sadhbh Goodwin chuig rang a dó. D’inis Sadhbh don rang faoi filíocht agus chuir sé ceardlann ar fáil don rang. Bhain an rang an-spéis go deo as agus táimid an-bhuíoch de Shadhbh.

%d