Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Turas Scoile Rang a Dó: IMMA

Chuaigh rang a dó ar thuras scoile go Baile Átha Cliath ar an Déardaoin seo caite! Chuamar go dtí an gailearaí ealaíne IMMA https://imma.ie/ ar dtús báire. Chonaiceamar saothair ealaíona nua-aimseartha agus léirigh sé dúinn gur féidir ealaín a dhéanamh as rud ar bith. D’fhoghlaimíomar freisin go bhfuil na smaointí taobh thiar den ealaín níos tábhachtaí ná an ealaín é féin uaireanta!

Second class went on a school tour to Dublin last Thursday! We first went to the IMMA gallery https://imma.ie/. We saw modern works of art and it showed us that art can be made out of anything. We also learned that the ideas behind art are sometimes more important than the art itself!

 

%d bloggers like this: