Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Léitheoireacht Roinnte i rang a dó agus rang a sé

Léitheoireacht Roinnte i rang a dó agus rang a sé [Shared Reading in second and sixth class]

Bíonn léitheoireacht roinnte ar siúl againn uair sa tseachtain le rang a sé. Léann páiste ó rang a sé do pháiste ó rang a dó. Is seans álainn é aithne a chur ar pháistí i rang eile agus feabhas a chur ar ár gcuid léitheoireachta agus ár gcuid éisteachta ag an am céanna.

We do shared reading once a week with sixth class. A child from sixth class reads to a child from second class. It’s a wonderful opportunity to get to know children in another class, and improve our reading and listening at the same time!

 

 

%d