Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ealaín, Béarla agus OSPS [Art, English and SPHE]

Is breá linn a bheith ag meascadh péinteanna i rang a dó agus tuigimid bundathanna agus dathanna tánaisteacha. Ar dtús báire, mheascamar péinteanna agus phéinteálamar leathanaigh A3 i gceacht ealaíne. Ansin, ghearramar amach ubhchruth d’ár n-aghaidheanna.

We love to mix paints in second class and we understand primary and secondary colours. First of all, we mixed paints and painted A3 pages in an art lesson. Then we cut out an oval shape in the middle for our faces.

Inár gceachtanna Béarla agus OSPS, d’fhoghlaimíomar faoi aidiachtaí agus faoi ár mbuanna pearsanta. D’foghlaimíomar faoi ainmfhocail agus aidiachtaí. Ansin, scríobhamar síos deich n-aidiacht an duine a bhain linn féin. Labhraíomar lena chéile fúthu.

In our English and SPHE lessons, we learned about adjectives and our positive traits. We learned about nouns and adjectives. We discussed our traits in groups and learned lots of new adjectives in the process. Then we wrote down ten adjectives each that related to us.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghreamaíomar na haidiachtaí ar ár mbileoga agus bhí sé go deas féachaint ar a chéile!

Ina dhiadh sin, chuireamar aghaidheanna greannmhara orainn féin, ghlacamar grianghraif dóibh agus chrochamar suas ar an mballa iad. Anois, is feidir linn féachaint orainn féin agus na haidiachtai dearfacha fúinn féin a léamh am ar bith is mian linn!

We stuck the adjectives on our sheets and it was nice to look at each other with our positive traits surrounding us!

Afterwards, we pulled funny faces, took photos of them, printed them out and hung them up on the wall. Now we can look at ourselves and read about our positive traits whenever we want!

 

%d bloggers like this: