Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

An Siopa Babhtála i Rang a Dó [The Swap Shop in Second Class]

Mata, Drámaíocht agus Gaeilge i rang a dó

Maths, drama agus Irish in second class

D’fhoghlaim rang a dó go leor faoi airgead agus sóinseáil. Rinnemar go leor oibre inár grúpaí faoi.

Second class learned a lot about money and change recently. We worked on it a lot in our groups.

Tá brat glas ag an scoil agus bímid i gcónaí ag smaoineamh faoin timpealleacht. Mar sin, thógamar isteach earraí maithe nach úsáidimid níos mó. Ansin, ‘cheannaigh’ gach dalta rudaí nua sa siopa babhtála. Thug an siopa seans dúinn Gaeilge nua a chleachtadh.

The school has a green flag and we are always thinking about the environment. So we brought in items in good condition that we don’t use anymore. Then, each student ‘bought’ new things in the swap shop. The shop gave us a chance to practice new Irish vocabulary in context too. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chabhraigh sé linn airgead a láimhseáil go fisiciúil agus an mata a bhaineann le hairgead a chleachtadh. Thaitin sé linn a bheith inár siopadóirí agus custaiméirí mar is breá linn drámaíocht i rang a dó.

It helped us to handle money and to practice the maths of money. We loved being shopkeepers and customers because we in second class love acting and drama in general. 

%d