Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ceol, OSPS, Ealaín agus Gaeilge i rang a haon

D’eistíomar le ‘Réaltín Réaltín’ ó Rockin’ the Classroom inár gceacht ceoil. Ansin, tharraingíomar ár réaltaí féin agus ghearramar amach iad.

Labhraíomar lena chéile faoi mhianta ár gcroíthe: na rudaí is mó ar domhain atá uainn. Scríobhamar mianta ár gcroíthe istigh inár réaltaí.

Sa cheacht ealaíne, mheascamar péint dhubh, péint ghorm agus péint airgead chun spéir na hoíche a chruthú. Ansin, chuireamar ár réaltaí inár spéir agus is féidir linn féachaint orthu ar an mballa anois am ar bith is mian linn.

Cad fútsa? Cad é mian do chroíse?

We listened to ‘Twinkle Twinkle’ from Rockin ‘the Classroom in our music lesson. Then we drew our own stars and cut them out.

We talked to each other about our hearts’ desires: what we want more than anything in the world. We wrote our desires on our stars in Irish.

In our art lesson, we mixed black paint, blue paint and silver paint to create the night sky. Then we put our stars in our sky, and we can now look at them on the wall anytime we want.

What about you? What is your heart’s desire?

%d