Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Na hAmharcealaíona i rang a dó

Is rang thar a bheith ealaíonta é rang a dó. Tharraingíomar pictiúir bunaithe ar ‘An Teach a D’fhás.’ Chruthaíomar dearthaí roimh ré agus is féidir iad a fheiceáil má fhéachtar go cúramach ar na pictiúir.

[Visual art in second class]

Second class is an extremely artistic class. We drew pictures based on ‘The House That Grew.’ We created designs in advance and they can be seen if you look at the pictures carefully.

%d