Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Drámaíocht i rang a dó (radharcanna)

Chuireamar radharcanna drámatúla le chéile i ngrúpaí beaga. Bíonn ceacht drámaíochta againn gach seachtain. Cabhraíonn drámaíocht go mór linn comhoibriú le páistí eile, Gaeilge a chleachtadh i suíomh spraíúil agus scileanna drámatúla a fhorbairt.

%d