Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Aíonna Aibreáin i rang a cúig

Tá Aíonna Aibreáin ar siúl i nGaelscoil Riabhach i láthair na huaire. Labhair rang a cúig leis an Dr Pilib Ó Broin thar Zoom an tseachtain seo. Is léachtóir le bithfhaisnéisíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é an Dr Pilib. Tá an-taithí aige agus bhí sé an-spéisiúil labhairt leis.

%d bloggers like this: