Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Frithbhulaíocht agus Cairdeas i Rang a Dó

[Anti-Bullying and Friendship in Second Class]

Táimid ag diriú ar frithbhulaíocht agus ar chairdeas i nGaelscoil Riabhach ar na saolta seo. D’fhoghlaim rang a dó go leor faoi na bealaí éagsúla a dhéanfar bulaíocht ar dhaoine agus tuairiscíodh a gcuid smaointí don rang:

We at Gaelscoil Riabhach have been focusing on anti - bullying and friendship this month.
Second class learned and discussed a lot about the different ways in which people are bullied
and they reported their ideas to the class.
     

 

%d