Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

An snámhann sé??

An tseachtain seo caite bhí muid ag foghlaim faoi fórsaí. D’fhoghlaim muid faoi rudaí

a snámhann agus nach snámhann i uisce. Chomh maith leis sin bhain muid úsáid as

uisce sáile chun fáil amach an raibh aon rud in ann snámh ansin. D’éirigh leis na páistí

ubh a chur ag snámh sa uisce sáile.

 

%d