Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Comenius: Tasc a hAon

leathanach próifíle Gaeilge/ Béarla

Rang a Cúig agus Rang a Sé: Ní mór daoibh an nasc seo thuas a chliceáil agus an foirm atá air a líonadh. Scríobhann tú abairtí maithe do ‘chuile bhosca agus cuireann tú griangraf dod’ aghaidh leis ar bharr ar dheis. Molann muid gur chóir daoibh an taobh Ghaeilge a scríobh ar dtús agus ansin an Béarla, ionas nach bhfuil sibh ag aistriú…cuirfidh an t-aistriúchán moill oraibh. Nuair atá sé críochnaithe agat seolann tú é go dtí do mhúinteoir. Má bhíonn aon chabhair uait fiafraigh é le do mhúinteoir. Go n-eirí libh agus bígí ag léamh faoin Ungáir le haghaidh taisc a dó!


%d bloggers like this: