Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Raidió Riabhach – Timpeall na Scoile in 8 nóiméad!

Tá Raidió Riabhach ar ais, agus tógann páistí Rang 5 agus 6 sibh ar thuras timpeall na scoile in 8 nóiméad! Éistigí leis na hagallaimh agus na sceitsí seo a scríobh na páistí iad féin, agus ansin triail na ceisteanna faoin bpíosa a fhreagairt!

[media id=27 height=20]

Ceisteanna:

1. Ainmnigh an dá rud is fearr faoi Bhaile Locha Riach, dar le Daniel.
2. Céard a tharlaíonn ar lá toghcháin do Choiste na nDaltaí?
3. Cé na mothúcháin a bhí ar an gcailín nuair a roghnaíodh í do Choiste na nDaltaí?
4. Cén praghas atá ar thicéad go dtí an ghealach sa bhfógra bréagach?
5. Cé as do Mhúinteoir Máire Treasa?
6. Cé na ranganna a bhí ag M. Máire Treasa roimhe seo?
7. Scríobh dhá rud a rinne M. Marcus fad is a bhí sé imithe ón scoil?
8. Céard a rinne M Pól sna laethanta saoire?
9. Cén caitheamh aimsire atá ag M. Pól?
10. Cén dath atá ar an gcúinne ina bhfuil Emma sa troid in aghaidh Katie Taylor?

%d