Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ilchineálachas agus ilchultúrachas

Tá áthas an domhain ar Ghaelscoil Riabhach go bhfuil dhá sceal faighte againn a bhéas ag cur go mór lenár n-eiteas ilchreidmheach. Le bliain anuas bhí neart oibre ar siúl againn chun stádas Bhrat Buí a bhaint amach agus tá an nuacht tagtha chugainn go bhfuil an Brat le bronnadh orainn i Mí Dheireadh Fómhair. Anuas ar sin fuair muid fógra gur ghlacadh lenár n-iarratas ‘Euroball’, tionscamh Eorpach faoin scéim Comenius a cheanglaíonn ár scoil le sé scoil eile fud fad na hEorpa. Tá maoiniú cuimsitheach tugtha don tionscnamh agus tá muid ag súil go mór le dul i mbun oibre lenár bpáirtithe sa Spáinn, sa Tuirc, san Ungáir, sa Bhulgáir, sa Chróit agus i mBaile Brigín, Baile Átha Cliath. Ag súil go mór le Bliain Úr agus tuilleadh forbairtí i nGaelscoil Riabhach.

Great News!! Yellow Flag in the Bag!! Our school highly praised for its work on diversity and interculturalism.

New funding granted for a European Project with our European partners!! over the next two years

%d bloggers like this: