Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Múinteoir Nua Rang 2/3

Beidh múinteoir nua ag obair in éindí linn ar fhoireann na scoile an bhliain seo chugainn: Múinteoir Máire-Treasa. Is as Leitir Móir dí agus d’oibrigh sí i nGaelscoil an Bhradáin Feasa le cúig bliain anuas. A fhad is a bhí sí inti bhí sí mar Leas-príomhoide agus bhí sí freagrach as Croí na Scoile a láidriú. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil an Bhradáin Feasa agus tá an t-ádh orainn Máire Treasa a ghlacadh ar bhord anseo. Tá an-shuim ag Máire Treasa sa spórt agus sa cheol agus tá sí ag súil go mór le tosacht linn. Cuirigí fáilte roimpi!

We will have a new teacher working with us on staff this coming year: Múinteoir Máire-Treasa. She is from Leitir Móir agus has worked in Gaelscoil an Bhradáin Feasa for the last five years. While in the school she was Deputy principal and was responsible for strengthening the Core Curriculum. Gaelscoil an Bhradáin Feasa is a multi-faith Gaelscoil also and we are lucky in this regard to be taking Máire-Treasa on board. Máire-Treasa has a great interest in music and sport and is really looking forward to starting with us. Cuirigí fáilte roimpi.

%d bloggers like this: