Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Sármhaitheas san Eolaíocht agus sa Mhata

Bronnadh duais ‘Excellence in Science and Maths’ ar Ghaelscoil Riabhach le gairid. Baineadh an duais amach trí pháirt a ghlacadh i bhfeachtais éagsúla, trí thaifead a dhéanamh ar aimsir an Earraigh, trí chuairt a thabhairt ar Chaisleán Bhiorra agus Taispeántas na n-Eolaí Óga agus trí turgnaimh leanúnacha a bheith ar siúl sa scoil, obair ar fheithidí an locha san áireamh. Go leor oibre déanta agus an duais tuillte go maith againn. Maith Sibh agus míle buíochas do Mhúinteoir Brian as an gclár a bhainistiú.

%d bloggers like this: