Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Portán Faoilline

Bhuail muid le hiascaire áitiúil nuair a bhí muid amuigh ar an bhfarraige ag kayakáil. Mhínigh sé dúinn faoi na ‘faoilliní’…portáin faoilline. Ansin tháinig na buachaillí ar phortáin faolline iad fhéin taobh leis an gcéibh.

%d bloggers like this: