Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

An tEarrach (rang a haon)

D’fhoghlaim rang a haon faoin earrach. D’fhoglaimíomar faoi agus muid amuigh ag siúl agus ghlacamar grianghraf de chomharthaí an earraigh thart timpeall orainn:

Lusanna an chromchinn. Nach álainn an pictiúr é!

Lus an chromchinn. Tá an ceann ar dheis an-bhuí, nach bhfuil?

 

 

 

 

Jasper ar shiúlóid!

Ag siúl san Earrach le Russell.

 

 

 

 

 

Ag cur síolta sa ghairdín.

%d