Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Seó Puipéad

Rinne muid seó puipéad ag deireadh na bliana – An Dragan a bhí Fail air. Chum na páistí an ceol agus rinne siad na puipéid. Seiceáil amach na físeáin!

Enjoy these videos of the puppet show we made at the end of last year – the children performed the music and made the puppets themselves!

[media id=50]

[media id=51]

%d