Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Brat Buí!!!

Tá áthas an domhain orainn a fhógairt go bhfuil an Brat Buí againn. Ba muid an chéad scoil i gCúige Connacht chun é a fháil agus tá muid an-bhródúil den obair a rinneadh anuraidh. Chuaigh dream ón scoil chun é a fháil Dé Máirt seo caite agus ba mhór an onóir é a fháil ó John Joe Nevin, an buaiteoir boinn Oilimpigh. Is scoil il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach agus is siombal é an Brat Buí den fáilte a chuirtear sa scoil roimh gach éinne agus den obair a dhéantar an t-am ar fad i gCroí na Scoile. An mhí seo céard a bhéas ar siúl againn nó á foghlam againn chun Croí na Scoile a láidriú?

We are delighted to announce that we have been awarded the Yellow Flag. We were the first school to be awarded the flag in Connacht and are so proud of all the great work done last year. A group went from the school last Tuesday to accept the flag in Dubin, from Olympic Medalist John Joe Nevin. Gaelscoil Riabhach is a multi-denominational school and the Yellow Flag is a symbol of the welcome that our school extends to all and the work that is done continuously through our Croí na Scoile (Core Curriculum). What work will our school be doing this month in Croí na Scoile???

%d bloggers like this: