Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Seachtaine Idirchultúrtha

Roimh briseadh na Bealtaine eagraíodh Seachtain Idirchultúrtha sa scoil. Leagadh béim le linn na seachtaine sin ar ilchineálachas na scoile a cheiliúradh. Tugadh cuireadh do thuismitheoir ón tSeirbia labhairt le ranganna, tugadh caint dúinn ar phaistí le míchumais fhisiciúla, tháinig mná isteach i mbun ceardlann ó Ghluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe agus bhí Lá Ilchineálachais againn. Ardaíodh bratacha éagsúla timpeall an chlóis chun ár n-éagsúlacht a léiriú agus ní raibh ar na páistí éadaí scoile a chaitheamh.

%d