Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Lá ‘le Pádraig 2023

Bhí tráthnóna breá againn i mBaile Locha Riach don pharáid agus d’fhan sé tirim don chuid is mó. Bhí neart ullmhúcháin ealaíne déanta ag daltaí ó Rang 4 – 6 le Múinteoirí Pól, Eilís agus Graham agus bhí muid án-bhródúil as Cúchulainn agus a gcúnna!

We had a lovely afternoon in Loughrea for the parade and it stayed dry for the most part. Students from Class 4 – 6 had done a lot of art preparation with Muinteoirí Pól, Éilís and Graham and we were very proud of Cúchulainn and his hounds!

%d bloggers like this: