Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Slán le Múinteoir Dora

D’fhág muid slán le Múinteoir Dora ag searmanas beag inné. Bhí an fhoireann, Sinéad (Cathaoirleach na scoile) agus ionadaithe ó thuismitheoirí na scoile ann chun fáilte a chur roimh theaghlach Dhora agus bronnadh bronntanais bheaga uirthi mar bhuíochas as an obair ar fad atá curtha isteach ag cur foghlama chun cinn i nGaelscoil Riabhach le 17 bliain anuas. Guíonn muid gach rath ar Dhora sna blianta amach roimpi agus beidh muid ag súil le neart cuairteanna uaithi!

We said goodbye to Múinteoir Dora at a small ceremony yesterday. The staff, Sinéad (Chairperson of the school board) and representatives of the school ‘s parents were there to welcome Dora’ s family and she was presented with small gifts as a thank you for all the work she has done leading learning in Gaelscoil Riabhach over the past 17 years. We wish Dora the best of luck in the years ahead and look forward to many visits from her!

%d