Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Ealaín i rang a haon

Is breá linn a bheith ag meascadh péinteanna i rang a haon. D’fhoghlaimíomar faoi na bundathanna agus na dathanna tánaisteacha agus tá ár gcuid saothar ag feabhsú go mór dá bharr. 

We love mixing paints in first class. We have learned about primary and secondary colours, and our artwork is improving greatly as a result.

 

%d