Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Tuairisc Leabhair/ Book Reports

Tá Rang a Cúig ag obair ar thuairiscí leabhair le linn an dúnadh scoile. Más mian le daltaí ó rang ar bith eile léirmheas faoi leabhair atá á léamh acu cuirfimid suas cuid acu anseo. Seol iad chuig pol@gaelscoilriabhach.ie

Rang a Cúig are working on book reports on English and Irish books they are reading in the course of the school closure. If any children in other classes wish to complete reviews we will be posting some of them here. Send your reviews to pol@gaelscoilriabhach.ie

 

%d