Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Athchúrsáil i rang a haon

Táimid an-bhrodúil as an méid athchúrsála a bhíonn ar siúl againn i rang a haon. Táimid ag súil le brat glas don scoil agus mar sin, tuigimid an tábhacht a bhaineann le cadhnraí a athchúrsáil go sábháilte.

We are very proud of the amount of recycling we do in first class. We are looking forward to a green flag for the school; so we understand the importance of recycling batteries safely.

%d