Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Bogadh Bealtaine/ Move for May 2021

An mhí seo táimid ag iarraidh ar theaghlaigh na scoile iarracht mhór a dhéanamh a bheith níos gníomhaí. Mar spreagadh tá dúshlán speisialta againn! Beidh duais chomórtha freisin do gach teaghlach a ghlacann páirt. Níl le déanamh ach do dhúshlán a chlárú ar an bhfoirm seo agus beidh muid i dteagmháil leat.

This month we are urging school families to make a big effort to be more active. As an inspiration we have a special challenge! There will also be a commemorative prize for each participating family. All you have to do is register your challenge on this form and we will get back to you.

%d bloggers like this: