Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Mí Eanáir 2021 – Bliain Úr – Foghlaim sa mBaile/ Learning at Home

Tá tús curtha againn le 2021 agus tá iarracht mhór ar siúl againn ag foghlaim sa mbaile. Coinnigí oraibh agus ná déanaigí dearmad bhur dtaisc SEESAW a dhéanamh gach lá agus bígí éirithe, gléasta agus os comhair an scáileáin do na ranganna beo ar ZOOM.

Chomh maith le sin ná déanaimís dearmad a bheith amuigh san aer úr gach lá – ag rith, ag siúl, ag scipéail, ag léim….

We have started 2021 and are putting a lot of effort into learning at home. Keep going and don’t forget to do your SEESAW assignments every day and jump out of bed, get dressed and be in front of the screen for the live classes on ZOOM.
Also let’s not forget to be out in the fresh air every day – running, walking, skipping, jumping ….

%d bloggers like this: