Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Lá Idirnáisiúnta na bPáistí i Rang a Trí

Rinneamar céiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na bPáistí i Rang a 3 inniu. Lig mé dóibh clár ama an lae a líonadh leis na rudaí is ansa leo. Bheartaigh siad meascán d’ealaín, corpoideachas, obair ar na táibléid agus píosa beag de scannán a fheiceáil. Theastaigh uathu a gcearta páistí a úsáid agus a féiniúlacht a léiriú agus bheartaigh cuid den rang páirt a ghlacadh i Lá Gruaig Chraiceáilte ar an lá seo! Seo cuid de na grianghraif a ghlac mé!

%d