Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Clárúcháin 2020/ Enrolments for September 2020

Tá líon teoranta spásanna fágtha i gcomhair Naíonán Beag na bliana seo chugainn. Más mian leat do pháiste a chlárú linn déan teagmháil le hoifig na scoile ag oifig@gaelscoilriabhach.ie

There are a limited number of places left in Naíonáin Bheaga (Junior Infants) for this September. If you wish to enrol your child please contact the school office at oifig@gaelscoilriabhach.ie 

%d