Gaelscoil ilchreidmheach i mBaile Locha Riach – Multidenominational primary school in Loughrea

Scríobh Leabhar 2019

Bhí slua mór millteach in Óstán Bhóthar na Trá ar maidin do shearmanas Scríobh Leabhar 2019. Ghlac naíonáin mhóra, rang a haon, rang a dó, rang a trí, rang a ceathair, rang a cúig agus rang a sé páirt i mbliana! Bhí ard-chaighdeán scríbhneoireachta le léamh ar fud na scoile agus comhghairdeas do gach páiste a ghlac páirt. Fuair daltaí áirithe gradam speisialta (bonn agus teastas) as ucht a gcuid scríbhneoireachta! Táimid an-bhródúil astu:

 

%d